top of page
Kort%20til%20hjemmeside%2C%20medvirkende
avatar.jpg
avatar.jpg

NAVN: Vandrere

FØDT

BOR: Tønder, Højer og omegn

SPROG: Dansk, tysk

NATIONALITET: Dansk

GRÆNSESTEN

252

RELATION:

De fleste af os er medlemmer af vandreforeningen Fodslaw i Tønder. Vi samles regelmæssigt til fælles vandringer i naturen med hyggeligt samvær og god motion. Ingen af vore medlemmer kommer fra den anden side af grænsen, men nogle af medlemmerne kommer fra det tyske mindretal i Sønderjylland.

 

Grænsen fra 1920 markerer en genforening for de dansksindede, men den er samtidig også en adskillelse, der har haft store konsekvenser for befolkningen i området generelt. Familier er blevet adskilt, samhandel vanskeliggjort, og på mange andre området har den også haft stor praktisk betydning, hvilket man særligt mærker i disse tider med corona, hvor grænsen har været lukket i flere omgange.

I nutiden fejrer vi det gode naboskab mellem de to befolkninger på hver deres side af grænsen, men der er også grund til at fejre og glæde sig over det gode naboskab mellem flertalsbefolkningen og det tyske mindretal i Sønderjylland.

MARKERING D. 8. MAJ:

Vi skal selvfølgelig vandre en tur, gøre ophold ved vores grænsesten nr. 252 og se, når lysene bliver tændt, mens vi drikker kaffe og the. På turen kan vi følge, at det langsomt bliver mørkt og lytte til lydene i naturen.

HVAD JEG VILLE ØNSKE, FOLK I ANDRE DELE AF DANMARK VIDSTE OM GRÆNSELANDET:

Efterhånden er man nok ved at være opmærksom på den flotte og særprægede natur i vores område.

Grænselandet et ikke en udkant, men porten til Europa. Egnen har igennem historien været præget af en vekselvirkning mellem det danske og tyske. Det har givet udfordringer, men er også en berigelse. Der er så mange ting, der er fælles for de to befolkninger, og det må vi ikke glemme.

NAME:

GEBOREN: 

WOHNT: 

SPRACHE: 

NATIONALITAT: 

BEZIEHUNG:

MARKIERUNG AM 8. MAI:

WAS SOLLTEN MENSCHEN IN DEN ANDEREN TEILEN DEUTSCHLANDS UBERS GRENZGEBIET WISSEN:

G R Æ N S E S T E N kopi.png
bottom of page